Modernizacja Jawman.pl (PDL).

W środę nastąpi próba dwukrotnego zwiększenie przepustowości łącza relacji Węzeł CEN – Węzeł PDL. Zaowocuje to znacznym polepszeniem jakości dostępu do zasobów lokalnych sieci Jawnet.pl. W trakcie modernizacji mogą występować problemy z dostępem do usług lokalnych.

Modernizacja Jawman.pl (PDL).

W piątek nastąpiła wymiana routera szkieletowego sieci Jawman.pl w węźle PDL, na znacznie wydajniejszy model, wyposażony w nowe oprogramowanie, z obsługą multicast. Poza zwiększeniem przepustowości międzywęzłowej zapewni platformę dla udostępnienia serwera mediów, bez szkody dla jakości pozostałych usług.

Modernizacja Jawman.pl (OST).

W ciągu najbliższych kilku dni nastąpi wymiana routera szkieletowego sieci Jawman.pl w węźle OST, na znacznie wydajniejszy model, wyposażony w nowe oprogramowanie, z obsługą multicast. Poza zwiększeniem przepustowości międzywęzłowej zapewni platformę dla udostępnienia serwera mediów, bez szkody dla jakości pozostałych usług. W trakcie trwania prac modernizacyjnych mogą wystąpić przerwy w dostępie do sieci Jawnet.pl i Internetu.

Zwiększenie przepustowości łącz międzymiastowych.

W sobotę zakończono testy stopy błędów na łączu relacji PDL – EJ3. Przepustowość tego łącza została podwyższona do 2.2Mbps, zaowocuje to już wkrótce polepszeniem jakości wymiany ruchu z mysłowickimi sieciami osiedlowymi: MysNet, QuarkNet, SigmaNet, HellNet, PiochNet. Postaramy się również o udostępnienie zasobów tychże sieci dla użytkowników Jawnet.pl. O wynikach uzgodnień z administratorami powyższych sieci poinformujemy niebawem!

Modernizacja Jawman, problemy z WWW (PDL).

W wyniku wymiany przełączników szkieletu Jawman.pl, na terenie PDL mogą występować spadki szybkości ładowania się stron WWW, wynikające z braku dostępu do serwera Proxy/cache. Niezbędne do uruchomienia ww. usługi oprogramowanie switchy zostało już sprowadzone, w ciągu kilku dni nastąpi wdrożenie i uruchomienie tychże usług.

UWAGA dla osób z wyłączonymi usługami!

Przypominamy:

W czwartek nastąpiło wdrożenie systemu billingowego w zakresie zarządzania użytkownikami i zasobami sieci.
W związku z tym, w wypadku zaobserwowania problemów w dostępie do sieci Jawnet.pl i Internetu, prosimy o niezwłoczny kontakt z administratorami, w celu wprowadzeniu ewentualnych poprawek w danych abonenckich. Niezgodność numeru MAC karty sieciowej używanej przez Abonenta z przechowywanym w naszej bazie danych, spowoduje blokadę dostępu do usług!

Zarządzanie ruchem (PDL i OST).

Jak wiadomo, w sobotę zakończono wdrożenie systemu zarządzania ruchem IP w węzłach OST i PDL. Niestety w wyniku zawieszenia prac konfiguracyjnych i tunningowych na czas świąt, jakość funkcjonowania systemu pozostawia wiele do życzenia, w głównej mierze wynika to z wykorzystywania przez niektórych abonentów istniejących w nim „dziur”, co powoduje spadki wydajności sieci. Serdecznie przepraszamy, niezbędnych poprawek dokonamy w ciągu najbliższych dni.

Awaria Kalinowa (nieparzyste).

Niestety zgodnie z naszymi obawami awaria kabla spowodowała jednak brak dostępu do sieci Jawnet.pl dla budynków Kalinowa 11/13/15/17/19/21/23, w dniu dzisiejszym i jutrzejszym podjęte zostaną próby usunięcia usterki, lub zastosowanie łącza obejściowego. Niestety z powodu świąt dostęp do odpowiedzialnych osób i zasobów jest znacznie utrudniony.

Nowe łącza tranzytowe.

W piątek i sobotę zestawiono i uruchomiono testy nowych łącz tranzytowych w relacjach:

– Węzeł ART – Węzeł OST, o przepustowości 4.6 Mbps,

– Węzeł OST – Węzeł PDL, o przepustowości 2 Mbps,

– Węzeł OST – Telbank SA, o przepustowości 2 Mbps.

Łącza te zapewnią po oddaniu do ruchu znaczną poprawę dostępu do serwerów lokalnych (FTP, poczta, Cache) i Internetu dla OST, oraz umożliwienie bezpośredniej wymiany ruchu pomiędzy OST a PDL.

Problemy. (Wesołych Świąt?!)

W dniu dzisiejszym wystąpiło wiele awarii o charakterze przypadkowym, zostały one usunięte (Ul. Brodzińskiego 17/19, Grunwaldzka 212/214), oraz awaria wynikająca z uszkodzenia kabla do ul. Kalinowej (numery nieparzyste), której najprawdopodobniej nie uda się usunąć bez udziału operatora. Występują również problemy w budynkach przy ul. Kalinowa (parzyste), spowodowane przez używanie Microsoft Network do kopiowania plików pomiędzy blokami, przepraszamy, ale nie mamy na to wpływu, problem zostanie usunięty w przyszłym tygodniu.