Strona internetowa projektu EPIX

EPIX

EPIX jest jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Południe” dla operatorów ISP. Założeniem jest zapewnienie dostępu do taniej i wysokiej jakości transmisji danych i usług IP.

 e-Południe

Klaster  e-Południe formalnie zarejestrowany jako Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest modelowym przykładem klastra gospodarczego.

Strona internetowa stowarzyszenia e-południe
Strona internetowa Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

KIKE

KIKE – Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej została zawiązana 28.10.2008 roku i zrzesza operatorów sieci Ethernet, Metro-Ethernet i Wi-Fi świadczących konkurencyjne do obecnych operatorów kablowych i telefonicznych usługi dostępu do Internetu oraz wykorzystujących sieci ethernetowe do przesyłania wszelkich możliwych mediów takich jak Internet, IPTV czy VOIP.

Inetgroup

Grupa, konsolidując zakupy sprzętu telekomunikacyjnego oraz innych usług towarzyszących, ma znaczny wpływ na kształtowanie się cen na rynku. Dzięki temu Partnerzy mogą budować swoje sieci oraz portfolio usług, ponosząc porównywalne lub niższe koszty niż ogólnopolska konkurencja.

Strona internetowa iNET Group
Strona logowania do systemu Ewidencji Zakupów

SEZ

SEZ (System Ewidencji Zakupów) jest to serwis internetowy działających w ramach KIKE. Powstał w 2009 roku w wyniku podjętej uchwały podczas zebrania walnego dnia 16 grudnia 2008 na prośbę członków KIKE.
Głównym zadaniem SEZ jest uzysk finansowy dla członków KIKE dzięki specjalnym ofertom handlowym producentów i dostawców produktów z branży IT.