Awaria – Byczyna, Cezarówka Dolna

Awaria transmisji telewizji Jambox – zakończenie

Informujemy ze usterka została usunięta około godziny 23:15.

Jeżeli obserwują Państwo że dekoder nadal działa w trybie awaryjnym

to proszę go ponownie uruchomić czyli odłączyć od zasilania elektrycznego

na około 10 sekund i załączyć ponownie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Od około godziny 21:50 obserwujemy awarię u naszego dostawcy transmisji kanałów telewizji Jambox firmy Sgtsa

oraz firmy 3s która współrealizuje utrzymanie transmisji.

Otrzymaliśmy informację że obecnie trwają prace mające na celu jak najszybsze usunięcie usterki.

Brak możliwości połączenia się z nami poprzez numer tel. infolinii jest powiązany z problemami jakie obecnie mają

wyżej wymienione firmy.

W takich sytuacjach prosimy zgłaszać problemy/awarię na adres bok@artcom.pl

Za wynikłe trudności serdecznie przepraszamy.

Awaria transmisji telewizji Jambox

Od około godziny 21:50 obserwujemy awarię u naszego dostawcy transmisji kanałów telewizji Jambox firmy Sgtsa

oraz firmy 3s która współrealizuje utrzymanie transmisji.

Otrzymaliśmy informację że obecnie trwają prace mające na celu jak najszybsze usunięcie usterki.

Brak możliwości połączenia się z nami poprzez numer tel. infolinii jest powiązany z problemami jakie obecnie mają

wyżej wymienione firmy.

W takich sytuacjach prosimy zgłaszać problemy/awarię na adres bok@artcom.pl

Za wynikłe trudności serdecznie przepraszamy.

Nieprawidłowe powiadomienia o fakturach.

W wyniku awarii systemu informatycznego dostali Państwo pocztą elektroniczną i w Panelu Obsługi Klienta nieprawidłowe powiadomienia o wystawionych fakturach – w powiadomieniach były błędne dane faktur pochodzące z systemu testowego, zamiast produkcyjnego.

Właściwe dane będą widoczne tak szybko jak to będzie możliwe.

Globalny problem z internetem.

W dniu wczorajszym uszkodzeniu uległy przynajmniej 3 kable światłowodowe łączące Europę z Bliskim Wschodem.

Ruch sieciowy kierowany jest drogami zapasowymi o mniejszej przepływności, co może przynieść konsekwencje polegające na pogorszeniu jakością połączeń z praktycznie całym światem.

Problem zwłaszcza dotyczy serwisów w Indiach (wiele popularnych amerykańskich i europejskich serwisów znajduje się w kolokacji w indyjskich serwerowniach), oraz Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i
Australii.

Czas naprawy prawdopodobnie przekroczy kilkanaście dni.

http://ft.onet.pl/10,18934,uszkodzenie_kabla_odcielo_bliski_wschod_od_europy,artykul.html

Poważna usterka styku operatora 3S.pl [zamknięte]

Trwa usuwanie skutków poważnego uszkodzenia rurociągu i kabla relacji Jaworzno-Katowice. Planowane zakończenie usuwania usterki: godziny popołudniowe dnia dzisiejszego.
Awaria objawia się obniżeniem wydajności dostępu do Internetu wynikającym z wykorzystania trasy awaryjnej o mniejszej niż główna przepływności.
Dodatkowo występują problemy z dostępem do usług tranzytu danych od operatorów 3S (Śląskich Sieci Światłowodowych).
Serdecznie przepraszamy za problemy, usuniemy je tak szybko jak to możliwe.
[usterka usunięta o godzinie 20:30 w dniu 18 września]

Awaria styku z siecią 3s.pl

O godzinie 15:30 wystąpiły problemy na styku sieci jawnet.pl z siecią 3s.pl. Uszkodzeniu uległ kabel światłowodowy pomiędzy Katowicami, a Jaworznem. Jak zostaliśmy poinformowani trwają prace mające na celu usunięcie usterki.
W związku z powyższym nastąpi ograniczenie przepustowości dostępu do Internetu, który działa obecnie wykorzystując 50 % łącza.

Planowane zakończenie prac przewidziane jest na godzinę 0:00.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Akcja antywirusowa w sieci jawnet.pl

Akcja antywirusowa w sieci jawnet.pl.

Informujemy iż w związku z kolejną falą zarażeń komputerów abonentów
sieci jawnet.pl wirusami wpływającymi na jej stabilność i wydajność oraz
wykonującymi nielegalne czynności (spam, wykradanie danych) w dniu
jutrzejszym rozpoczynamy szeroko zakrojoną akcję blokowania dostępu
zainfekowanym komputerom.
Prosimy serdecznie o wykorzystanie najbliższych kilkunastu godzin na
instalację lub aktualizację oprogramowania antywirusowego i
antyspywarowego i przeskanowanie swoich systemów, pozwoli to uniknąć
problemów wynikających z utraty dostępu do sieci (do blokad będziemy
brali pod uwagę dane zbierane od jutra rana).
Analizując dane z kilku ostatnich dni można przyjąć, iż blokadzie
ulegnie ponad 500 komputerów, będzie to więc największa akcja
antywirusowa w naszej sieci od momentu jej powstania.
Polecamy dostępne komercyjne oprogramowanie, oraz bezpłatne:
– http://www.freeav.com/antivirus/allinonen.html
– http://www.spybot.com/pl/index.html
– http://www.lavasoft.de/software/adaware/
Oprogramowanie zainstalowane i uruchomione rezydentnie w powyższym
zestawie, oraz stale aktualizowane i systematycznie uruchamiane zapewni
bezpieczeństwo systemowi, uchroni przed utratą danych i kłopotami
prawnymi wynikającymi z nielegalnych działań wykonywanych bez wiedzy
użytkowników komputera.
Prosimy jednocześnie o stałe aktualizowanie systemów Windows,
korzystając z funkcji Windows Update, oraz załączenie zapory systemu
Windows lub innego systemu firewall.

Problemy z dostępem do sieci TPNET

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani o problemach z dostępem do sieci TPSA z sieci Exatel, czyli naszego nadrzędnego operatora. W związku z tym mogą występować problemy z dostępem do serwisów będących w sieci TPNET.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Problemy z energetyką – węzeł EJ3

Ze względu na wczorajsze (kolejny już raz) problemy z dostępem do sieci jawnet.pl w godzinach wieczornych z powodu problemów energetycznych w mieście i po stronie operatora nadrzędnego Exatel S.A podjęliśmy decyzję o przebudowie zasilania energetycznego na naszym węźle EJ3 co spowoduje kilkuminutowe przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl w godzinach rannych dnia dzisiejszego. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy !