Zwiększenie przepustowości łącz międzymiastowych.

W sobotę zakończono testy stopy błędów na łączu relacji PDL – EJ3. Przepustowość tego łącza została podwyższona do 2.2Mbps, zaowocuje to już wkrótce polepszeniem jakości wymiany ruchu z mysłowickimi sieciami osiedlowymi: MysNet, QuarkNet, SigmaNet, HellNet, PiochNet. Postaramy się również o udostępnienie zasobów tychże sieci dla użytkowników Jawnet.pl. O wynikach uzgodnień z administratorami powyższych sieci poinformujemy niebawem!