Entries by Krzysztof Czuszek

Konserwacja.

Między godziną 11:00 a 12:30 mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu dla całej sieci jawnet i klientów korporacyjnych z przyczyn leżących po stronie nadrzędnego operatora (Exatel)

UWAGA! Alert antywirusowy (Cone.D).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa: http://www.mks.com.pl/baza.html?show=description&id=2687 Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Netsky-M). Szczególne zagrożenie!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa: http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskym.html http://www.mks.com.pl/baza.html?show=description&id=2685 Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy ( W32/Bagle-N / W32/Bagle-J, W32/Bagle.j@mm). Szczególne zagrożenie!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów: http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglen.html http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglej.html Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/Cidra-D).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa: http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojcidrad.html Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.