Przygotowania do uruchomienia serwera mediów.

Zakończyliśmy kompletowanie komponentów do serwera mediów, który będzie udostępniał abonentom sieci Jawnet.pl zasoby audio i video, różnych producentów.
Prowadzone są rozmowy z:

– Telewizją CTV (publikacja materiałów bieżących i archiwalnych),

– Telewizją TVJ (publikacja materiałów bieżących i archiwalnych),

– Radiem RMF FM (retransmisja lokalna audycji tej popularnej stacji),

– Radiem Zet (retransmisja lokalna audycji tej popularnej stacji),

– Radiem Radioaktywne z Mysłowic,

Całe Podłęże w Jawnet.pl!

Pod koniec zeszłego tygodnia zakończyliśmy akcję zbierania podpisów zainteresowanych i tworzenia dokumentacji wykonawczej dla bloków w osiedlu Podłęże, oraz złożyliśmy materiały do wydania zgód przez SM „Górnik”. Tym samym potwierdzamy, iż na osiedlu Podłęże przestaje obowiązywać wymóg obecności 6-ciu osób zainteresowanych w danym budynku, podłączamy wszystkie obiekty bez względu na liczbę potencjalnych Jawnetowiczów!
Nasze plany obejmują zakończenie prac na PDL do końca roku.

Grunwaldzka 218 przygotowana do podłączenia!

Przy okazji uruchomienia dostępu do bloku Grunwaldzka 212, uruchomiliśmy przyłącze do bloku Grunwaldzka 218. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Grunwaldzka 212 w sieci Jawnet!

W naszej sieci mamy 5 nowych osób z nowo dołączonego bloku Grunwaldzka 212.
Serdecznie witamy!

Towarowa 71 w sieci Jawnet!

W naszej sieci mamy 7 nowych osób z nowo dołączonego bloku Towarowa 71.
Serdecznie witamy!

Nowy węzeł Podłęże (PDL) w budowie!

Pod koniec zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy prace na terenie przydzielonego nam przez Spółdzielnię „Górnik” lokalu, w celu przekształcenia go w węzeł sieci Jawman.pl. Już wkrótce uruchomienie węzła, a co zatym idzie poprawa jakości dostępu do sieci i usług!

Jawnet.pl chroniony antywirusowo i antyspamowo!

W tym tygodniu zakończono wdrażanie profesjonalnego systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej dla domen obsługiwanych przez ART-COM, w tym jaw.pl i jawnet.pl.
Przyczyni się to z pewnością do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa komputerów i zasobów naszych abonentów, oraz zapobiegnie bombardowaniu przez niechcianą korespondencję.