UWAGA dla osób z wyłączonymi usługami!

Przypominamy:

W czwartek nastąpiło wdrożenie systemu billingowego w zakresie zarządzania użytkownikami i zasobami sieci.
W związku z tym, w wypadku zaobserwowania problemów w dostępie do sieci Jawnet.pl i Internetu, prosimy o niezwłoczny kontakt z administratorami, w celu wprowadzeniu ewentualnych poprawek w danych abonenckich. Niezgodność numeru MAC karty sieciowej używanej przez Abonenta z przechowywanym w naszej bazie danych, spowoduje blokadę dostępu do usług!