Nowe łącza tranzytowe.

W piątek i sobotę zestawiono i uruchomiono testy nowych łącz tranzytowych w relacjach:

– Węzeł ART – Węzeł OST, o przepustowości 4.6 Mbps,

– Węzeł OST – Węzeł PDL, o przepustowości 2 Mbps,

– Węzeł OST – Telbank SA, o przepustowości 2 Mbps.

Łącza te zapewnią po oddaniu do ruchu znaczną poprawę dostępu do serwerów lokalnych (FTP, poczta, Cache) i Internetu dla OST, oraz umożliwienie bezpośredniej wymiany ruchu pomiędzy OST a PDL.