Nowe urządzenia szkieletowe dla Kalinowej.

W wyniku powtarzających się zgłoszeń na temat przeciążeń i spadków wydajności występujących w sieci szkieletowej łączącej budynki: Kalinowa 9/16/18/20 z węzłem OST1, dokonano zakupu nowego przełącznika światłowodowego o przepustowości agregowanej 2.5Gbps. Dostawa urządzenia zaplanowana jest na wtorek, wdrożenie prawdopodobnie w poświątecznym tygodniu.

Usunięcie awarii Piłsudskiego 25 i Kalinowa (nieparzyste).

W dniu dzisiejszym odnaleziono i usunięto przyczyny usterek występujących w wymienionych w temacie budynkach.
Mamy nadzieję, iż jest to ostateczne rozwiązanie występujących tam problemów. Przepraszamy!

Nowe urządzenia na PDL!

W wyniku sfinalizowania kontraktu z firmą NucleusNetworks z USA, rozpoczynamy sukcesywną wymianę urządzeń dostępowych na węźle PDL1 na szerokopasmowe koncentratory VDSL, o przepustowości 26Mbps. Jest to następny etap modernizacji sieci Jawnet.pl, przygotowujący ją do efektywnej współpracy z powstającym światłowodowym szkieletem sieci Jawman.pl.

Zmiany w systemie zarządzania zasobami sieci (OST).

W związku z wdrożeniem nowego routera usługowego w węźle OST1, nastąpiła konwersja danych użytkowników do nowego formatu, oraz uruchomienie systemu przydzielania zasobów sieci dla zarejestrowanych użytkowników Jawnet.pl. Osoby z aktualnymi umowami abonenckimi, które od godziny 15.00 utraciły dostęp do sieci, prosimy o pilny kontakt w sprawie aktualizacji danych używanych kart sieciowych. Temat dotyczy zwłaszcza osób, które w okresie od stycznia do kwietnia b.r. wymieniały na własną rękę karty sieciowe w swoich komputerach.

Awaria OST.

W dniu dzisiejszym w okolicach godziny 14 nastąpiło uszkodzenie części traktów telekomunikacyjnych pomiędzy węzłami ART i OST, w wyniku czego występują problemy w dostępie do Internetu, oraz pogorszenie jakości dostępu do usług lokalnych, w tym serwerów zarządzania ruchem i proxy. Usunięcie awarii spowodowanej prawdopodobnie przez szkody górnicze powinno nastąpić w ciągu 48 godzin. Przepraszamy!

Modernizacja Jawman.pl (OST)

W dniu dzisiejszym nastąpiła wymiana routera szkieletowego sieci Jawman.pl w węźle OST, na znacznie wydajniejszy model, wyposażony w nowe oprogramowanie, z obsługą multicast. Poza zwiększeniem przepustowości międzywęzłowej zapewni platformę dla udostępnienia serwera mediów, bez szkody dla jakości pozostałych usług.
Węzeł OST korzysta już także z nowego łącza do Telbank SA o przepustowości 2Mbps.

Modernizacja Jawman.pl: łącze Telbank (OST).

Dzisiaj w nocy oddano do użytku nowe łącze do Telbank SA, o przepustowości 2Mbps, zakończone w węźle OST1.

Nowy serwer grup dyskusyjnych

Dla korzystających z grup dyskusyjnych uruchomiliśmy pod adresem news.artcom.pl serwer newsów. Aktualnie znajdują się na nim wszystkie grupy z hierarchii pl.* comp.* talk.* misc.* rec.* soc.* sci.*
humanities.* news.*. Jest to łącznie na chwilę obecną ponad 4200 grup.
Zapraszamy do korzystania, wszelkie nieprawidłowości w działaniu
prosimy kierować pod adres thom@artcom.pl

Awaria PDL.

W okolicach godziny 21 nastąpiły przerwy w dostępie do sieci Jawnet.pl i Internetu spowodowane problemami z zasialniem węzła PDL. Przepraszamy!

Modernizacja Jawman.pl (OST).

W ciągu najbliższych dni zostanie oddane do użytku nowe łącze do Telbank SA, w węźle OST. W trakcie przełączenia mogą występować problemy z dostępem do Internetu i usług lokalnych.