Modernizacja Jawman.pl (OST).

W ciągu najbliższych kilku dni nastąpi wymiana routera szkieletowego sieci Jawman.pl w węźle OST, na znacznie wydajniejszy model, wyposażony w nowe oprogramowanie, z obsługą multicast. Poza zwiększeniem przepustowości międzywęzłowej zapewni platformę dla udostępnienia serwera mediów, bez szkody dla jakości pozostałych usług. W trakcie trwania prac modernizacyjnych mogą wystąpić przerwy w dostępie do sieci Jawnet.pl i Internetu.