Promocja: 50 Mbit/s za 50 zł!

Czego dotyczy promocja?

Zobowiązujesz się do zawarcia umowy na okres 18 miesięcy.

Zyskujesz:

 • upust w opłacie abonamentowej, obniżający kwotę abonamentu taryfy SUPER do 50 zł w stosunku do cen zawartych w Cenniku Usług.
 • upust w opłacie instalacyjnej oraz aktywacyjnej.
 • prędkość taryfy SUPER zostaje podwojona i wynosić będzie 50 Mbit/s.

Kto może skorzystać z promocji 50 za 50?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu 31 grudnia 2015 r. nie była stroną umowy o świadczenie usług
w sieci jawnet.pl we wskazanej lokalizacji lub obecny Abonent, który nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań finansowych względem Dostawcy Usług oraz posiada aktywną umowę na czas nieokreślony
i podpisze nową umowę lub aneks zmieniający parametry usługi zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu Promocji. .

Warunki promocji 50 za 50

 1. Aby skorzystać z promocji 50 za 50 należy zawrzeć nową umowę abonencką na okres 18 miesięcy lub obecną umowę na czas nieokreślony zmienić na podstawie aneksu na umowę na czas określony 18 miesięcy. Osobom, które w okresie trwania Promocji podpiszą umowę Dostawca Usług udziela upustu na opłatę instalacyjną, która wynosić będzie w zależności od rodzaju instalacji:
  • 1 zł (upust wynosi 489 zł) dla dostępu kablowego (LAN R,LAN,LAN HD) w budynkach wielorodzinnych,
  • 490 zł (upust wynosi 500 zł) dla dostępu światłowodowego (FTTH) w domach jednorodzinnych.

  oraz upustu na opłatę aktywacyjną, która wynosić będzie 1 zł (upust dla każdej z taryf wynosi 48 zł)

 2. Opłata instalacyjna oraz aktywacyjna będzie fakturowana na podstawie podpisanego przez strony Protokołu Uruchomienia Usługi. Opłata aktywacyjna będzie fakturowana następnego dnia po podpisaniu umowy.
 3. Przez cały okres obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszej promocji, wysokość opłaty abonamentowej (50 zł) oraz prędkości internetu (50 Mbit/s) pozostaje na stałym poziomie.
 4. W przypadku zmiany umowy abonenckiej przez obecnego Abonenta poprzez aneks do umowy, ponosi on jedynie koszt opłaty aktywacyjnej. Abonent zwolniony jest z opłaty instalacyjnej.
 5. W przypadku jednostronnego rozwiązania przez Abonenta (lub przez Dostawcę Usługi z winy Abonenta) umowy telekomunikacyjnej na dostęp do sieci Internet, przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do zwrotu wszystkich udzielonych upustów i ulg wynikających z podpisanej umowy telekomunikacyjnej w ramach niniejszej promocji.
 6. Promocja ograniczona terytorialnie, uzależniona od spełnienia warunków technicznych. Lista budynków objętych promocją dostępna jest na stronie www.jawnet.pl i obowiązuje w technologiach dostępu Ethernet i Światłowód.
 7. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie Promocji określają zapisy zawarte
  w Umowie oraz Regulaminie Świadczenia Usług w sieci jawnet.pl opublikowanym na stronie http://panel.jawnet.pl
 8. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami (UMOWA BEZTERMINOWA, ZMIEŃ OPERATORA, TELEWIZJA + INTERNET, PODWAJAMY TARYFY).
 9. Ceny podane w niniejszym Regulaminie Promocji są cenami brutto.

Czas trwania Promocji 50 za 50

Promocja wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 r.

Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej

ART-COM Partnerem „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej”

W Jaworznie ruszył program pn. „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”. Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.Głównym elementem projektu jest „Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej”, która uprawnia posiadaczy do szeregu ulg w instytucjach publicznych i prywatnych. O jej wydanie mogą się starać rodzice (bądź rodzic), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Program obejmuje także młodych ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, pod warunkiem jednak, że dziecko uczy się lub studiuje.ART-COM Sp. z o.o. jako partner programu oferuje posiadaczom kart następujące rabaty:
5 % zniżki na zakupy w sklepie ART-COM przy ul. Grunwaldzkiej 120
10 % zniżki na usługi dostępu do sieci Internet w sieci jawnet.pl
10 % zniżki na usługi telefoniczne w sieci jawnet.pl
30 % zniżki na usługi hostingowe (komercyjne strony WWW)

Aby skorzystać z ulgi na w/w usługi należy pojawić się z imienną kartą w siedzibie firmy oraz okazać ją wraz z dowodem osobistym pracownikowi firmy. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta sieci jawnet.pl pod całodobowym numerem telefonu 32 745 45 45.

Każda taryfa o 30 mbit/s szybsza !

Od dnia 2 listopada 2012 rozpoczynamy testy mające na celu wprowadzenie nowych taryf w sieci jawnet.pl. W godzinach nocnych (23:00 – 8:00) w ramach aktualnie posiadanych taryf abonenci będą mogli korzystać z internetu o przepustowości szybszej o 30 mbit/s (download/upload).

Read more

Dziesięć razy HD w JAMBOX

Od października br. w JAMBOX są dostępne kolejne cztery, nowe programy nadawane w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku – High Definition (HD). Nasza oferta obejmuje zatem już 7 kanałów HD: Discovery HD, Polsat Sport HD, TVS HD, FILMBOX HD, CANAL+ Film HD, CANAL+ Sport HD, HBO HD. Dodatkowo dostępne są 3 autorskie kanały JAMBOX tzw. `Chillout Channels`, także w jakości HD. JAMBOX jest jedyną cyfrową telewizją kablową w Polsce, która udostępnia tak szeroki przekrój programów w jakości HD. Wkrótce planujemy dołączyć kolejne kanały HD – MTVN HD oraz TVP HD.

FILMBOX HD oraz TVS HD to programy oferowane dla wszystkich abonentów w podstawowym pakiecie wielotematycznym. Natomiast pozostałe kanały: Discovery HD, Polsat Sport HD, CANAL+ Film HD, CANAL+ Sport HD, HBO HD można oglądać po wykupieniu dodatkowych pakietów tematycznych lub premium. Trzy autorskie kanały JAMBOX dostępne są dla wszystkich abonentów bez dodatkowych opłat. `Chillout Channels` łączą ze sobą funkcjonalność wygaszacza ekranu z obrazem w jakości HD – abonenci mają do wyboru: domowy kominek, akwarium z rybkami, niebo z chmurkami.

Ulga na Internet

Wydatki na internet odliczamy z VAT-em

Korzystający z ulgi internetowej mogą odliczyć nie tylko kwotę należną za samą usługę, ale także zapłacony VAT. Odliczeniu w ramach ulgi internetowej podlegają wydatki z tytułu użytkowania sieci internet. Podatnik może odliczyć od dochodu rocznie nawet 760 zł. Musi jednak spełnić kilka warunków. Odliczeniu podlegają wydatki na korzystanie z internetu zarówno w mieszkaniu, jak i w domu. Co istotne, nie musi to być miejsce zameldowania podatnika.
Żeby skorzystać z ulgi internetowej podatnik nie musi posiadać tytułu prawnego do lokalu. Wystarczy, że użytkuje internet w mieszkaniu czy domu, który jest jego miejscem zamieszkania. Chodzi tu o miejsce, gdzie podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Limit i dokumentacja

Ulga internetowa została ograniczona kwotowym limitem. Oznacza to, że bez względu na to, ile wydamy na internet w rozliczeniu można odliczyć maksymalnie 760 zł. Jeżeli wydatki będą mniejsze niż kwota limitu, odliczenie będzie równe poniesionemu wydatkowi. Dodatkowo warto pamiętać, że limit jest indywidualny. To pozwala na skorzystanie z ulgi przez każdego, kto ponosi wydatki premiowane odliczeniem oddzielnie. Jest to bardzo istotna zachęta, zwłaszcza w przypadku małżeństw czy współdomowników.
Niestety, możliwość skorzystania z oddzielnego limitu przez każdego z nich znaczenie ogranicza warunek dotyczący dokumentowania ulgi. Ustawa wymaga, żeby była to imienna faktura VAT. Jeżeli w rodzinie czy małżeństwie z ulgi chce skorzystać więcej niż jedna osoba, konieczne będzie zamówienie osobnych imiennych faktur dla każdego podatnika lub jednej, ale na nazwiska wszystkich chcących skorzystać z odliczenia. W przeciwnym razie z odliczenia skorzysta tylko ten, którego imię i nazwisko wpisane jest na fakturze. Ta zasada dotyczy wszystkich – tak samo małżonków, jak i domowników. Każdy z nich może pomniejszyć dochód, ale tylko o tyle, ile wydał pieniędzy i w granicach limitu. Jeżeli na jednej fakturze znalazły się nazwiska rodziców i dziecka, a kwota za użytkowanie internetu to np. 1570 zł, będą musieli podzielić się ulgą. Co prawda, razem mogliby maksymalnie odliczyć 2280 zł (3 x 760 zł), ale kwota wydatków jest mniejsza.
Podobne problemy z dokumentacją i skorzystaniem z ulgi mogą mieć osoby wynajmujące mieszkanie. Co prawda, jeżeli korzystają z internetu w wynajmowanym mieszkaniu, jest o­no miejscem ich zamieszkania. Ale w praktyce może zdarzyć się tak, że ani wynajmujący, ani najemca nie będą mogli skorzystać z ulgi. Najczęściej faktury za usługi wystawiane są bowiem na właściciela mieszkania, nawet jeśli faktycznie wydatki ponosi najemca. Pierwszy nie odliczy, bo nie ma faktury na swoje nazwisko, a drugi, bo to nie o­n faktycznie ponosił wydatki na internet.

Faktura zbiorcza

Zdarza się, że usługi internetowe dostarczane są przez firmy zapewniające równocześnie dostęp do telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego. Wtedy otrzymujemy fakturę zbiorczą, na której obok opłat za abonament telewizyjny czy telefoniczny ujęte są także opłaty za użytkowanie internetu. Wtedy może okazać się, że podawane są kwoty netto, a osobno zbiorczo kwota VAT. Podatnicy mają wątpliwości, czy można odliczyć tylko kwoty netto za opłatę czy można odliczyć razem z VAT. Należy uznać, że podatnik może odliczyć całą kwotę opłaty za użytkowanie internetu, czyli kwotę brutto. Przepis tego nie zakazuje, a skoro podatnik może odliczyć wydatki na użytkowanie internetu, nie ma przeszkód, żeby odliczyć i opłatę, i podatek.

Wydatki na instalację

Ustawodawca pozwala odliczyć tylko wydatki na użytkowanie internetu, czyli jego używanie. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że fiskus pozwoli na odliczenie w ramach ulgi internetowej zakupu modemu czy innego sprzętu do korzystania z internetu. Podobnie będzie z opłatą za instalację sieci w mieszkaniu czy domu. Odliczeniu nie będą podlegać wydatki na remont czy naprawę sprzętu komputerowego, za pomocą którego korzystamy z internetu.

Źródło: Gazeta Prawna Nr 46/2006 z dnia 2006-03-06

Promocja DVD! Filmy nadal po 1,99zł!

Zapraszamy do naszej wypożyczalni DVD!
Przedłużamy naszą promocję, czyli oferujemy Państwu filmy DVD w dalszym ciągu w cenie 1,99 za film!
Promocja obejmuje wszystkie filmy, łącznie z nowościami.
Zapraszamy!

Nowa promocja na komputer dla internauty :-)

Pod tym adresem znajdziecie atrakcyjną ofertę na tani komputer dla internauty.