Biuro Obsługi Klientów oraz sklep nieczynne od 14 marca do odwołania

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dbając o ograniczenie rozprzestrzeniania się potencjalnych zakażeń wirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo Klientów i Pracowników, bezpośrednia obsługa w sklepie oraz Biurze Obsługi Klienta przy ul. Grunwaldzkiej 120 zostaje zawieszona od dnia 14 marca do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 327454545 (wybrać 1), mailowo na adres bok@artcom.pl, a także w mediach społecznościowych www.facebook.com/artcompl, gdzie pozostajemy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.

Na bieżąco będziemy realizowali prace niezbędne dla utrzymania ciągłości usług. Nowi abonenci mają możliwość podpisania umowy w swoim domu za pomocą przedstawiciela firmy, który przygotuje odpowiednie dokumenty i Państwa odwiedzi.

Płatności za usługi prosimy regulować za pomocą przelewów na indywidualne numery rachunków bankowych. Ich numery zostały wydane wraz z umową, natomiast w przypadku braku tych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z BOK.

OBSŁUGA SIECI: Bez zmian, jesteśmy do Waszej dyspozycji 24 godziny na dobę. Kontakt:- telefon: 327454545 (wybrać 1)- www: http://panel.jawnet.pl- email: bok@artcom.pl- Wyślij wiadomość za pomocą Facebook`a

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ: Prosimy o zapoznanie się z ofertą na stronie www lub kontakt:- telefon: 327454545 (wybrać 1)- email: bok@artcom.pl- Wyślij wiadomość za pomocą Facebook`a

PŁATNOŚCI: Prosimy o regulowanie płatności za pomocą przelewów elektronicznych na indywidualny numer rachunku abonenta. Numer rachunku można sprawdzić:- telefon: 327454545 (wybrać 1)- www: http://panel.jawnet.pl
Dziękujemy za zrozumienie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji i życzymy zdrowia wszystkim naszym Klientom.

Prace serwisowe w sieci jawnet.pl

W związku z modernizacją szkieletu sieci światłowodowej będą prowadzone prace w nocy
z czwartku na piątek 15/16 grudnia w godzinach 00:00 – 05:00.
W związku z powyższym wystąpią przerwy w dostępie do usług: internet, telewizja, telefon dla abonentów z lokalizacjach:

Budynki wielorodzinne przy ulicach:
Grunwaldzka 38
Grunwaldzka 41
Grunwaldzka 43
Grunwaldzka 45
Grunwaldzka 47
Plac Jana 1
Piłsudskiego 58
Podwale 177
Podwale 181

Budynki jednorodzinne oraz podmioty gospodarcze przy ulicach:
Bogusławskiego 2 – 30
Doły
Kolejowa
Podwale od 128 – 164
Piekarska
Szczakowska od 1 – 76
Zwirki Wigury 1 – 4
Mieszka 6 – 13


Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.

Prace serwisowe w sieci jawnet.pl

W związku z przebudową ulicy Grunwaldzkiej będziemy prowadzić prace serwisowe w szkielecie sieci światłowodowej.

Prace będą prowadzone w nocy z wtorku na środę 27/28 września w godzinach 00:00 – 08:00.

W związku z powyższym wystąpią przerwy w dostępie do usług: nternet, telewizja, telefon dla abonentów z lokalizacjach:

Dzielnica Długoszyn

ul. 11 Listopada (bloki i domy prywatne)

Blok Piłsudskiego 31

Bloki: Podwale 137-143, Podwale 145-151, Podwale 153

Abonenci z ulic:

Batorego, Dąbrowskiego, Moździerzowców, Garbarska, Górnośląska, Szczytowa, Działkowa

Solskiego, Pniaka, Warneńczyka, Poniatowskiego, Przemysłowa, Cegielniana, Mościckiego

***

Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.

Prace serwisowe w sieci jawnet.pl: Ciężkowice

W związku z koniecznością przebudowy infrastruktury światłowodowej w budynku gdzie jest zlokalizowany nasz węzeł obsługujący dzielnicę Ciężkowice w dniu 27 lipca wystąpią przerwy w dostępie do sieci internet oraz usług telewizji cyfrowej.
Prace są podyktowane remontem jaki będzie przeprowadzał zarządca budynku. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby przerwy były jak najkrótsze. Proszę się przygotować na ewentualny brak usług w godzinach 07:00 – 18:00.

Prace serwisowe w sieci jawnet.pl: Ciężkowice – ul. Chodkiewicza, Drozdowa

W związku z koniecznością przebudowy infrastruktury światłowodowej w ramach budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chodkiewicza i ul. Drozdowej w dniu 8 lipca wystąpią przerwy w dostępie do sieci internet oraz usług telewizji cyfrowej.
Rozpoczęcie prac zaplanowano od wczesnych godzin porannych i potrwają kilka godzin. Nasza ekipa wraz z wykonawcą wiaduktu będzie koordynować działania i prowadzić prace mające na celu jak najkrótsze przerwy w dostępie do sieci internet, jednakże nie mamy wpływu na zapewnienie ciągłości funkcjonowania sieci za co serdecznie przepraszamy. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby przerwy były jak najkrótsze. Proszę się przygotować na ewentualny brak usług w godzinach 6:00 – 15:00.

Awaria – Byczyna, Cezarówka Dolna

Podnosimy… taryfy! 200 Mbit/s za 50 zł miesięcznie!

Dynamicznie rozwijający się rynek telekomunikacyjny, a także zwiększające się potrzeby klientów na usługi internetowe wysokiej jakości oraz niezawodności wyznaczają nam kierunki rozwoju naszej firmy. Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejny raz podnosimy szybkość taryf internetowych dla naszych abonentów pozostawiając je w nie zmienionych cenach!

Zarówno dla nowych jak i obecnych Abonentów wprowadzamy nowe taryfy internetowe:
200 Mbit/s za 50 zł miesięcznie
400 Mbit/s za 66 zł miesięcznie
800 Mbit/s za 99 zł miesięcznie

W naszej ofercie od zawsze oferujemy internet symetryczny czyli pobieranie = wysyłanie.

Koszt podłączenia sieci internet w budynkach wielorodzinnych to 1 zł, natomiast w domach jednorodzinnych 291 zł. W domach prywatnych abonent otrzymuje w pełni wykonaną światłowodową instalację do punktu wskazanego przez niego w domu. Cena zawiera również router światłowodowy z opcją wifi.


Poglądowa mapa zasięgu sieci internet dostępna jest tutaj: http://mapa.artcom.pl
Pełna lista lokalizacji dostępna jest pod adresem: https://www.artcom.pl/zasoby/wyszukiwarka-przylaczy/

Inwetaryzacja w dniach 3-8 stycznia!

Informujemy, iż w dniach 3-8 stycznia w siedzibie naszej firmy przy ul. Grunwaldzkiej będzie prowadzona Inwentaryzacja, przez co sklep jak i stacjonarne Biuro Obsługi Klienta w tych dniach będą NIECZYNNE!
Biuro Obsługi Klienta dla naszych Abonentów będzie dostępne jak zawsze 24 godziny na dobę i będzie pełniło dyżur każdego dnia pod całodobowym numerem telefonu 32 7454545 (wybrać 1).
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i z uwagi na specyfikę okresu świąteczno-noworocznego liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Prace serwisowe w sieci jawnet.pl: Ciężkowice – Piątek 2021.01.15

W piątek 2021.01.15 w godzinach 08:00 – 18:00 będziemy prowadzić prace serwisowe obejmujące
wszystkich abonentów podłączonych do sieci jawnet.pl w dzielnicy Ciężkowice.
W tym czasie będą następowały przerwy w dostępie do wszystkich usług.

Prace są podyktowane końcową fazą budowy szkieletu sieci

światłowodowej FTTH na terenie Ciężkowic.

Za wynikłe z powyższego niedogodności przepraszamy.

Prace serwisowe – nocna przerwa w dostępie do sieci internet

W nocy z dnia 2020-12-15 na 2020-12-16 w godzinach między 1:30, a 4:00 wystąpią przerwy w dostępie do sieci jawnet.pl i internetu spowodowane koniecznością wykonania niezbędnych prac serwisowych.

Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

Zmiany w umowie i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych ART-COM

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień, a zatem, zamierzone przez nas, opisane poniżej zmiany, będą miały dla Państwa pozytywny skutek.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca umowy i regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującej Państwa umowy i regulaminu. Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 21 grudnia 2020 r.

W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, ale co najmniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia umowy i regulaminu.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM W ART-COM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

  1. W § 7 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w następującym brzmieniu:

Prawo do przeniesienia numeru do istniejącej sieci innego operatora, o którym mowa w ust. 7, Abonent zachowuje także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się prawa do przeniesienia numeru po rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

  1. Po § 12 dodaje się § 121 o następującej treści:
  1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
  2. Dostawca usług wykonuje aktywację Usługi internetowej w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.
  3. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca usług jest zobowiązany świadczyć Usługę internetową na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.
  4. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, powinno nastąpić niezwłocznie na Trwałym nośniku.
  5. Za czynności związane z realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-4 powyżej, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.
  6. W § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, o której mowa w § 121, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług:

a) a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według Rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, o których mowa w § 8 ust. 1;

b) a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ZAWARTYCH Z ART-COM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

  1. W § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w następującym brzmieniu:

6. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.

7. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

8. Po automatycznym przedłużeniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

  1. § 4 ust. 7 otrzymuje następującą treść:

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 powyżej, dotyczącego konieczności zwrotu ulgi i § 3 ust. 6 powyżej, dotyczące Umowy przedłużonej automatycznie na czas nieokreślony, Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, przy czym Dostawcy usług przysługuje prawo do rozwiązania Umowy tylko z ważnych przyczyn, przede wszystkim określonych w ust. 9 poniżej.