Nowe urządzenia dla Jawman.pl!

W dniu dzisiejszym zawarto umowę z firmą Netlogic Consulting z Londynu na dostawę urządzeń światłowodowych dla rozbudowywanej przez nas szkieletu Sieci Miejskiej Jawman.pl. Zakres dostawy obejmuje karty interfejsów Gigabit Ethernet dla przełączników szkieletowych, oraz karty wyposażeń dla routerów usługowych sieci Jawman.pl.
Tym samym rozpoczyna się kolejny etap modernizacji sieci, konkretyzujący nasze starania w zakresie udostępnienia dla abonentów sieci Jawnet.pl nowoczesnego, szybkiego medium wymiany danych!

Nowe urządzenia VDSL wdrożone na PDL1!

W dniu wczorajszym uruchomiono nowe przyłącza transmisyjne VDSL o przepustowości 26Mbps dla następujących budynków:

– Piłsudskiego 40/42/44
– Towarowa 75/79
Efekty wyglądają zachęcająco, po ok tygodnia testów następne przełączenia!

Nowe urządzenia szkieletowe dla Kalinowej.

W wyniku powtarzających się zgłoszeń na temat przeciążeń i spadków wydajności występujących w sieci szkieletowej łączącej budynki: Kalinowa 9/16/18/20 z węzłem OST1, dokonano zakupu nowego przełącznika światłowodowego o przepustowości agregowanej 2.5Gbps. Dostawa urządzenia zaplanowana jest na wtorek, wdrożenie prawdopodobnie w poświątecznym tygodniu.

Usunięcie awarii Piłsudskiego 25 i Kalinowa (nieparzyste).

W dniu dzisiejszym odnaleziono i usunięto przyczyny usterek występujących w wymienionych w temacie budynkach.
Mamy nadzieję, iż jest to ostateczne rozwiązanie występujących tam problemów. Przepraszamy!

Nowe urządzenia na PDL!

W wyniku sfinalizowania kontraktu z firmą NucleusNetworks z USA, rozpoczynamy sukcesywną wymianę urządzeń dostępowych na węźle PDL1 na szerokopasmowe koncentratory VDSL, o przepustowości 26Mbps. Jest to następny etap modernizacji sieci Jawnet.pl, przygotowujący ją do efektywnej współpracy z powstającym światłowodowym szkieletem sieci Jawman.pl.

Zmiany w systemie zarządzania zasobami sieci (OST).

W związku z wdrożeniem nowego routera usługowego w węźle OST1, nastąpiła konwersja danych użytkowników do nowego formatu, oraz uruchomienie systemu przydzielania zasobów sieci dla zarejestrowanych użytkowników Jawnet.pl. Osoby z aktualnymi umowami abonenckimi, które od godziny 15.00 utraciły dostęp do sieci, prosimy o pilny kontakt w sprawie aktualizacji danych używanych kart sieciowych. Temat dotyczy zwłaszcza osób, które w okresie od stycznia do kwietnia b.r. wymieniały na własną rękę karty sieciowe w swoich komputerach.

Awaria OST.

W dniu dzisiejszym w okolicach godziny 14 nastąpiło uszkodzenie części traktów telekomunikacyjnych pomiędzy węzłami ART i OST, w wyniku czego występują problemy w dostępie do Internetu, oraz pogorszenie jakości dostępu do usług lokalnych, w tym serwerów zarządzania ruchem i proxy. Usunięcie awarii spowodowanej prawdopodobnie przez szkody górnicze powinno nastąpić w ciągu 48 godzin. Przepraszamy!

Modernizacja Jawman.pl (OST)

W dniu dzisiejszym nastąpiła wymiana routera szkieletowego sieci Jawman.pl w węźle OST, na znacznie wydajniejszy model, wyposażony w nowe oprogramowanie, z obsługą multicast. Poza zwiększeniem przepustowości międzywęzłowej zapewni platformę dla udostępnienia serwera mediów, bez szkody dla jakości pozostałych usług.
Węzeł OST korzysta już także z nowego łącza do Telbank SA o przepustowości 2Mbps.