Podłęże oficjalnie w Jawnet.pl!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalną zgodę SM „Górnik”, na włączenie do sieci Jawnet.pl pozostałych budynków na osiedlu Podłęże. Tym samym posiadamy zgodę na budowę sieci na wszystkie budynki tego osiedla. Dziękujemy, postaramy nie zawieść oczekiwań!

Pszczelnik wkrótce w zasięgu Jawnet.pl.

Już wkrótce uruchomienie radiodostępowej stacji bazowej, na terenie PDL, w zasięgu której znajdzie się Pszczelnik, oraz „stare” Podłężę”. Zapraszamy do rejestracji zainteresowane osoby!

Radiodostęp na PDL!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalną zgodę na budowę radiodostępowej stacji bazowej na budynku w którym znajduje się węzeł PDL. Dzięki temu dostęp do sieci Jawnet.pl będą mogły uzyskać nawet te budynki, w których dotychczas nie było możliwości technicznych zrealizowania przyłączenia, w tym domy prywatne w okolicach Podłęża!

Zarządzanie ruchem na PDL uruchomione!

Dzisiaj na PDL uruchomiono system zarządzania ruchem IP, skalujący przepustowość dla konkretnych usług, oraz wprowadzający priorytety dla wymagających protokołów. W związku z wysokim stopniem zaawansowania technologicznego zastosowanego managera mogą wystąpić problemy z jakością poszczególnych usług. Prosimy o informacje na temat zaobserwowanych usterek, pomoże nam to w tuningowaniu systemu, i pozwoli znacznie poprawić jakość świadczonych usług.

Węzeł PDL uruchomiony!

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy pierwszego etapu przełączeń łączy tranzytowych i międzyoperatorskich do nowego węzła PDL.
Przepraszamy za problemy z dostępem do usług, i informujemy, iż dalsza część prac będzie prowadzona przez cały jutrzejszy dzień. Mogą występować przerwy w dostępie do Internetu i usług lokalnych.

Węzeł PDL na rozruchu!

W dniu dzisiejszym dokonano uruchomienia systemu alarmowego i wprowadzenia do węzła pierwszych urządzeń. Jutro rozpoczynamy testy łącz i systemu zasilania węzła, oficjalne uruchomienie już za kilka dni.

Wdrożenie systemu billingowego w warstwie technicznej.

W najbliższych dniach nastąpi wieloetapowe wdrożenie systemu billingowego w zakresie zarządzania użytkownikami i zasobami sieci.
W związku z tym, w wypadku zaobserwowania problemów w dostępie do Internetu, przy jednoczesnym działaniu strony www.jawnet.pl, prosimy o kontakt z administratorami, w celu wprowadzeniu ewentualnych poprawek w danych abonenckich. Niezgodność numeru MAC karty sieciowej używanej przez Abonenta z przechowywanym w naszej bazie danych, spowoduje blokadę dostępu do usług!

Zarządzanie ruchem IP na OST uruchomione do testów.

Od wczoraj na OST uruchomiono system zarządzania ruchem IP, skalujący przepustowość dla konkretnych usług, oraz wprowadzający priorytety dla wymagających protokołów. W związku z wysokim stopniem zaawansowania technologicznego zastosowanego managera mogą wystąpić problemy z jakością poszczególnych usług. Prosimy o informacje na temat zaobserwowanych usterek, pomoże nam to w tuningowaniu systemu, i pozwoli znacznie poprawić jakość świadczonych usług.