Zmiany w systemie zarządzania zasobami sieci (OST).

W związku z wdrożeniem nowego routera usługowego w węźle OST1, nastąpiła konwersja danych użytkowników do nowego formatu, oraz uruchomienie systemu przydzielania zasobów sieci dla zarejestrowanych użytkowników Jawnet.pl. Osoby z aktualnymi umowami abonenckimi, które od godziny 15.00 utraciły dostęp do sieci, prosimy o pilny kontakt w sprawie aktualizacji danych używanych kart sieciowych. Temat dotyczy zwłaszcza osób, które w okresie od stycznia do kwietnia b.r. wymieniały na własną rękę karty sieciowe w swoich komputerach.