Modernizacja Jawman.pl (OST)

W dniu dzisiejszym nastąpiła wymiana routera szkieletowego sieci Jawman.pl w węźle OST, na znacznie wydajniejszy model, wyposażony w nowe oprogramowanie, z obsługą multicast. Poza zwiększeniem przepustowości międzywęzłowej zapewni platformę dla udostępnienia serwera mediów, bez szkody dla jakości pozostałych usług.
Węzeł OST korzysta już także z nowego łącza do Telbank SA o przepustowości 2Mbps.