Awaria OST.

W dniu dzisiejszym w okolicach godziny 14 nastąpiło uszkodzenie części traktów telekomunikacyjnych pomiędzy węzłami ART i OST, w wyniku czego występują problemy w dostępie do Internetu, oraz pogorszenie jakości dostępu do usług lokalnych, w tym serwerów zarządzania ruchem i proxy. Usunięcie awarii spowodowanej prawdopodobnie przez szkody górnicze powinno nastąpić w ciągu 48 godzin. Przepraszamy!