Nowe urządzenia na PDL!

W wyniku sfinalizowania kontraktu z firmą NucleusNetworks z USA, rozpoczynamy sukcesywną wymianę urządzeń dostępowych na węźle PDL1 na szerokopasmowe koncentratory VDSL, o przepustowości 26Mbps. Jest to następny etap modernizacji sieci Jawnet.pl, przygotowujący ją do efektywnej współpracy z powstającym światłowodowym szkieletem sieci Jawman.pl.