Przebudowa węzła PDL2

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych nastąpią chwilowe problemy w dostępie do sieci jawnet.pl oraz Internetu spowodowane przepięciem węzła PDL2 (ulica Towarowa, parzyste numery bloków przy ulicy Piłsudskiego) do sieci jawman.pl

Wyłączenie serwera FTP

Dnia dzisiejszego serwer ftp.jawnet.pl zostaje wyłączony.
Czas ponownego włączenia nie jest określony, serwer zostanie przygotowany do uruchomienia działu „Download” na przygotowywanej nowej wersji strony www.jawnet.pl.

Modernizacja serwerów.

Dnia 17.VII.2004 r. w godzinach 9.00-10.30, mogą występować chwilowe przerwy w pracy niektórych serwerów spowodowane ich modernizacją umożliwijącą przyłączenie do sieci światłowodowej.

Przerwy w zasilaniu w energię elekrtryczną

W dniu dzisiejszym na osiedlu Podłęże występują problemy z zasilaniem w energię elektryczną. W związku z powyższym jeśli przerwy będą się przedłużały nasze urządzenia zasilane poprzez UPSy stracą zasilanie awaryjne co spowoduje problemy w dostępie do Internetu.

Przedłużenie prac przy podłączaniu do operatorów zewnętrznych.

Przedłużenie prac przy podłączaniu do operatorów zewnętrznych. Informujemy, iż z powodów od nas niezależnych prace w zakresie zmian w dołączeniu jawnet.pl do operatorów zewnętrznych uległy przedłużeniu.
Planowany czas zakończenia: do 10.00.
Serdecznie przepraszamy!

Zmiany w połączeniu do operatorów zewnętrznych.

Zmiany w połączeniu do operatorów zewnętrznych. Informujemy, iż we wczesnych godzinach porannych będą dokonywane zmiany w dołączeniu jawnet.pl do operatorów zewnętrznych, co spowoduje przerwy w dostępie do sieci.
Serdecznie przepraszamy!

Zmiany w konfiguracji sieci.

Zmiany w konfiguracji sieci. Informujemy, iż wgodzinach 16.00 do 19.00 będą dokonywane zmiany w konfiguracji dołączeń sekcji budynkowych do jawman.pl, co spowoduje przerwy w dostępie do sieci.
Serdecznie przepraszamy!

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Evaman-A,W32/Rbot-CP,W32/Bagle-AD,W32/Lovgate-F,W32/Sdbot-JS,W32/Lovgate-AH)! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32evamana.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32rbotcp.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglead.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgatef.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotjs.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgateah.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1

Przebudowa węzła PDL3

W dniu dzisiejszym przygotowujemy przepięcie osiedla Podwale do węzła ARTCOM. Prace potrwają w godzinach południowych i spowodują godzinną przerwę w dostępie do sieci jawnet.pl oraz Internetu.