Modernizacja serwerów.

Dnia 17.VII.2004 r. w godzinach 9.00-10.30, mogą występować chwilowe przerwy w pracy niektórych serwerów spowodowane ich modernizacją umożliwijącą przyłączenie do sieci światłowodowej.

Przerwy w zasilaniu w energię elekrtryczną

W dniu dzisiejszym na osiedlu Podłęże występują problemy z zasilaniem w energię elektryczną. W związku z powyższym jeśli przerwy będą się przedłużały nasze urządzenia zasilane poprzez UPSy stracą zasilanie awaryjne co spowoduje problemy w dostępie do Internetu.