Modernizacja serwerów.

Dnia 17.VII.2004 r. w godzinach 9.00-10.30, mogą występować chwilowe przerwy w pracy niektórych serwerów spowodowane ich modernizacją umożliwijącą przyłączenie do sieci światłowodowej.