UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Evaman-A,W32/Rbot-CP,W32/Bagle-AD,W32/Lovgate-F,W32/Sdbot-JS,W32/Lovgate-AH)! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32evamana.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32rbotcp.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglead.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgatef.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotjs.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgateah.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1