Przerwy w zasilaniu w energię elekrtryczną

W dniu dzisiejszym na osiedlu Podłęże występują problemy z zasilaniem w energię elektryczną. W związku z powyższym jeśli przerwy będą się przedłużały nasze urządzenia zasilane poprzez UPSy stracą zasilanie awaryjne co spowoduje problemy w dostępie do Internetu.