Problemy Telenergo c.d.

Około 20.20 nastąpiły problemy w dostępie do sieci Telenergo SA, trwa usuwanie usterki.

Przebudowa węzła Telenergo

Z powodu przebudowy węzła Telenergo w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych nastąpią przerwy w dostępie do Internetu.