UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Agobot-FH)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32agobotfh.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia

1

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Bagle-V)!! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglev.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia

1

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Netsky-Q)!! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyq.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia 1

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Lovgate-Z, W32/Sober-E)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgatez.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sobere.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.
1

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Lovgate-Z, W32/Sober-E)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgatez.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sobere.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.
1