Przebudowa węzła Telenergo

Z powodu przebudowy węzła Telenergo w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych nastąpią przerwy w dostępie do Internetu.