Problemy Telenergo c.d.

Około 20.20 nastąpiły problemy w dostępie do sieci Telenergo SA, trwa usuwanie usterki.