Awaria Pdl

Od ok. 12:00, z powodu braku zasilania w węźle dostępowym PdL występują problemy w dostępie do sieci jawnet.pl. Prace mające na celu usunięcie usterki trwają. 1

UWAGA! Alert antywirusowy (Cone.D).

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.mks.com.pl/baza.html?show=description&id=2687
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Netsky-M). Szczególne zagrożenie!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskym.html
http://www.mks.com.pl/baza.html?show=description&id=2685
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.

UWAGA! Alert antywirusowy ( W32/Bagle-N / W32/Bagle-J, W32/Bagle.j@mm). Szczególne zagrożenie!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglen.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglej.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia.