Węzeł PDL na rozruchu!

W dniu dzisiejszym dokonano uruchomienia systemu alarmowego i wprowadzenia do węzła pierwszych urządzeń. Jutro rozpoczynamy testy łącz i systemu zasilania węzła, oficjalne uruchomienie już za kilka dni.