Wdrożenie systemu billingowego w warstwie technicznej.

W najbliższych dniach nastąpi wieloetapowe wdrożenie systemu billingowego w zakresie zarządzania użytkownikami i zasobami sieci.
W związku z tym, w wypadku zaobserwowania problemów w dostępie do Internetu, przy jednoczesnym działaniu strony www.jawnet.pl, prosimy o kontakt z administratorami, w celu wprowadzeniu ewentualnych poprawek w danych abonenckich. Niezgodność numeru MAC karty sieciowej używanej przez Abonenta z przechowywanym w naszej bazie danych, spowoduje blokadę dostępu do usług!