UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/Webber-H)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojwebberh.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia 1

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/NetskyP-Dam, W32/SdBot-CM)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskypdam.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotcm.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1

UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/Dloader-N, Troj/Bagle-X, W32/Netsky-U)! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojdloadern.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojbaglex.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyu.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1