UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Bagle-W,W32/Netsky-AA,W32/Agobot-GJ,W32/Lovgate-V,W32/Bugbear-F,W32/Agobot-HD,W32/Netsky-AB,Troj/StartPa-AE,W32/Bagle-AA,W32/Bagle-Zip)! Szczególne zagrożenie!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglew.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyaa.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32agobotgj.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgatev.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32bugbearf.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32agobothd.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyab.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojstartpaae.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32bagleaa.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32baglezip.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1