Awaria łącza OST

Na Osiedlu Stałym nastąpiła przerwa w dostępie do Internetu spowodowana awarią łącza po stronie nadrzędnego operatora – TELENERGO. Awaria została zgłoszona i czekamy na jej usunięcie.