UWAGA! Alert antywirusowy (W32/NetskyP-Dam, W32/SdBot-CM)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskypdam.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotcm.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1