UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Sdbot-HL, W32/Netsky-V)! Szczególne zagrożenie!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbothl.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32netskyv.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1