Zmiany w wysyłaniu poczty!

Informujemy, że w związku z wdrażaniem polityki antyspamowej, aby wysłać maile przez nasz serwer z poza naszej sieci, należy w swoim programie pocztowym załączyć autoryzację przy wysyłaniu maili. Np w Outlook Express w menu Narzędzia/konta/właściwości/serwery
– pole serwer wymaga autentyfikacji. Wysyłanie poczty przez WWW nie ulega zmianie 1

Awaria

Z powodu braku zasilania w energię elektryczną na węźle przy ulicy Wąskiej 2 nastąpiła przerwa w dostępie do Internetu oraz sieci jawnet.pl dla lokalizacji zasilanych z w/w bazy radiowej. Awaria została zgłoszona Administracji budynku, a kierownik techniczny wysłał elektryka dyżurującego i awaria do 1,5 godziny zostanie usunięta.

Przebudowa węzła Art-com

W dniu dzisiejszym o godzinie 16:30 nastąpi chwilowa przerwa w dostępie do Internetu dla zasobów sieci zasilających z węzła Art-Com.

Modernizacja sieci w zakresie systemów zasilania.

W związku z powtarzającymi się w ciągu ostatnich tygodni przypadkami przepięć, zaników i wyłączeń zasilania energetycznego naszych węzłów, oraz braku poprawy zaistniałej sytuacji informujemy, iż od połowy przyszłego tygodnia rozpoczynamy instalację urządzeń podtrzymujących napięcie w węzłach rozdzielczych naszej sieci.
Prace będą wykonywane w godzinach 9-17, będą powodowały krótkie (do 15minut) przerwy w dostępie do sieci.
Prawdopodobny termin zakończenia inwestycji: 21 czerwiec 2004.
Mamy nadzieję, iż dzięki tym działaniom uda nam się uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Kolejne problemy z energetyką.

W dniu dzisiejszym w wyniku przepięcia uległo uszkodzeniu jeden z traktów cyfrowych do Internetu, co może powodować spadki w wydajności sieci. Usterka zostanie usunięta we wczesnych godzinach porannych, przepraszamy. 1

Modernizacja węzła.

W dniu dzisiejszym od godziny 0.00 nastąpi wyłączenie głównego węzła sieci jawnet.pl w celu jego modernizacji. Prace potrwają do godzin porannych.

Kolejne awarie energetyki.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin wystąpiły w różnych rejonach Jaworzna kolejne wyłączenia i przerwy w zasilaniu w energię elektryczną. Przepraszamy za problemy.

Nowy serwer baz danych.

W celu poprawienia szybkości działania części naszych usług, uruchomiliśmy dzisiaj nowy serwer baz danych. Poprawie uległa między innymi szybkość generowania bannerów, co za tym idzie szybkość ladowania się stron takich jak www.jawnet.pl czy www.jaw.pl.

Przerwy w dostępie do Internetu

W dniu dzisiejszym w godzinach nocnych (2.00 – 5.00) na osiedlu Podłęże oraz Skałka nastąpią przerwy w dostępie do Internetu.

UWAGA! Alert antywirusowy (W32/Bobax-A,W32/Cycle-A,W32/Sdbot-MV,IRC/Krisworm-C,W32/Lovgate-AB)!!

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowych wirusów:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32bobaxa.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32cyclea.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32sdbotmv.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/irckriswormc.html
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32lovgateab.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1