Ftp.jawnet.pl – zmiany.

W związku ze zmianą polityki nadzoru administracyjnego nad serwerem ftp.jawnet.pl w najbliższym czasie będą dokonywane modyfikacje organizacji systemu plików.
Mogą występować przerwy w dostępie do serwera.

Usterka PDL usunięta.

Po zmasowanych działaniach Telenergo i naszego zespołu technicznego usterkę traktu usunięto ok. godziny 17.00.

Usterka OST.

W związku z zanikiem zasilania w energię elektryczną węzła OST1 nastąpiła przerwa w dostępie do sieci dla całego OST.
Z uwagi na coraz częściej powtarzające się problemy z tymże węzłem spowodowane usterkami zasilania przyspieszamy prace w zakresie budowy nowego, światłowodowego węzła OST0. Prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.

Usterka PDL.

W związku z awarią portu multipleksera SDH Telenergo mogą występować problemy z wydajnością dostępu do internetu na PDL.
Prace zmierzające do usunięcia usterki trwają.