Ftp.jawnet.pl – zmiany.

W związku ze zmianą polityki nadzoru administracyjnego nad serwerem ftp.jawnet.pl w najbliższym czasie będą dokonywane modyfikacje organizacji systemu plików.
Mogą występować przerwy w dostępie do serwera.