Usterka OST.

W związku z zanikiem zasilania w energię elektryczną węzła OST1 nastąpiła przerwa w dostępie do sieci dla całego OST.
Z uwagi na coraz częściej powtarzające się problemy z tymże węzłem spowodowane usterkami zasilania przyspieszamy prace w zakresie budowy nowego, światłowodowego węzła OST0. Prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.