Zmiany w adresowaniu sieci i wirusy, a otoczenie sieciowe.

W związku z prowadzoną na szeroką skalę operacją zmiany sposobu adresowania wewnętrznego sieci jawnet.pl, zmierzającą do uporządkowania i systematyzacji prowadzenia gospodarki numerami IP, mogą występować problemy z dostępem do otoczenia sieciowego wynikające z braku routingów pomiędzy poszczególnymi obiektami/blokami w naszej sieci. Biorąc jednak pod uwagą coraz poważniejsze problemy z atakami wirusa Blaster, powodującymi przestoje i spadki wydajności sieci zdecydowaliśmy o nieuruchomianiu routingów międzysieciowych do momentu opanowania sytuacji, czyli zanotowania spadku aktywności wirusa, rozpowszechniającego się poprzez głównie poprzez otoczenie sieciowe.

Modernizacja OST

Od kilku dni prowadzone są prace modernizacyjne na ternie OST:
– zmiana i rozbudowa łącz do operatora nadrzędnego na Telenergo S.A.,
– zmiana sposobu adresacji wewnętrznej i zewnętrznej sieci,
– zmiana sposobu zarządzania ruchem,
– zmiana sposobu maskowania sieci,
– rozbudowy łącz międzywęzłowych i wewnątrzosiedlowych,
W związku z poważnym zakresem działań i dużą ich pracochłonnością mogą występować problemy w dostępie do sieci. Przepraszamy!

Grunwaldzka 41-47 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych abonentów zamieszkałych w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 41-47.

Wilcza 40 w sieci jawnet.pl

Witamy nowych abonentów zamieszkałych w budynku przy ulicy Wilcza 40.

Piłsudskiego 21 w sieci jawnet.pl !

Witamy nowych abonentów zamieszkałych w budynku przy ulicy Piłsudskiego 21

Grunwaldzka 38 w sieci jawnet.pl

W dniu dzisiejszym blok przy ulicy Grunwaldzkiej 38 dołączył do sieci jawnet.pl