Modernizacja OST

Od kilku dni prowadzone są prace modernizacyjne na ternie OST:
– zmiana i rozbudowa łącz do operatora nadrzędnego na Telenergo S.A.,
– zmiana sposobu adresacji wewnętrznej i zewnętrznej sieci,
– zmiana sposobu zarządzania ruchem,
– zmiana sposobu maskowania sieci,
– rozbudowy łącz międzywęzłowych i wewnątrzosiedlowych,
W związku z poważnym zakresem działań i dużą ich pracochłonnością mogą występować problemy w dostępie do sieci. Przepraszamy!