Zmiany w adresowaniu sieci i wirusy, a otoczenie sieciowe.

W związku z prowadzoną na szeroką skalę operacją zmiany sposobu adresowania wewnętrznego sieci jawnet.pl, zmierzającą do uporządkowania i systematyzacji prowadzenia gospodarki numerami IP, mogą występować problemy z dostępem do otoczenia sieciowego wynikające z braku routingów pomiędzy poszczególnymi obiektami/blokami w naszej sieci. Biorąc jednak pod uwagą coraz poważniejsze problemy z atakami wirusa Blaster, powodującymi przestoje i spadki wydajności sieci zdecydowaliśmy o nieuruchomianiu routingów międzysieciowych do momentu opanowania sytuacji, czyli zanotowania spadku aktywności wirusa, rozpowszechniającego się poprzez głównie poprzez otoczenie sieciowe.