Zarządzanie ruchem w nowej wersji wdrożone (OST).

W ciągu ostatnich kilku dni, korzystając z trwającej awarii testowaliśmy efektywność działania serwera zarządzania ruchem na OST. Wynik testów uznaliśmy za niezadowalający, w związku z czym uruchomiliśmy schemat działania podziału dostępnego pasma według zupełnie innej filozofii.
Prosimy opinie na temat działania konkretnych usług sieciowych w różnych godzinach doby. Prosimy także o to, aby pamiętać, iż dopiero jutro będziemy mieli dostępną pełną przepustowość międzywęzłową (dalszy ciąg usuwania awarii).