Modernizacja serwera ftp.jawnet.pl.

W dniu dzisiejszym pracujemy nad wymianą i rekonfiguracją oprogramowania serwera ftp. Czynności te są ukierunkowane na zwiększenie wydajności i funkcjonalności serwera, oraz spełnienie postulatów użytkowników w zakresie personalizacji dostępu. W czasie trwania tychże prac mogą nastąpić problemy w dostępie do ftp i gier.