Awaria OST prawdopodobne zakończenie.

W okolicach godziny 17 przeprowadzimy próby przywrócenia działania uszkodzonych wcześniej obwodów.
Mogą następować przerwy w dostępie do usług.