UWAGA! Alert antywirusowy (Troj/Badparty-A)

Informujemy o możliwości wystąpienia problemów wynikających z działania nowego wirusa:
http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojbadpartya.html
Prosimy o aktualizację oprogramowania antywirusowego i kontrolowanie swoich systemów, komputery wykazujące objawy zarażenia będą odłączane do sieci, a abonenci obciążani kosztami ich usunięcia. 1