Błąd w kliencie poczty na stronie WWW.

Klient poczty na stronie WWW zawiera błąd w obsłudze usuwania wiadomosci ze skrzynki, w najbliższym czasie będzie on usunięty.

Skałka, przebudowa zasilania.

W dniu dzisiejszym w godzinach rannych nastąpi chwilowa przerwa w dostępie do Internetu. Przerwa będzie spowodowana przebudową zasialania w budynku przy ul. Ins. Kościuszkowskiej 52