Skałka, przebudowa zasilania.

W dniu dzisiejszym w godzinach rannych nastąpi chwilowa przerwa w dostępie do Internetu. Przerwa będzie spowodowana przebudową zasialania w budynku przy ul. Ins. Kościuszkowskiej 52