Modernizacja OST

W godzinach od 18.00 do 18.30 wystąpią przerwy w dostępie do zasobów sieci jawnet.pl i internetu spowodowane zmianą konfiguracji serwera dostępowego.