Błąd w kliencie poczty na stronie WWW.

Klient poczty na stronie WWW zawiera błąd w obsłudze usuwania wiadomosci ze skrzynki, w najbliższym czasie będzie on usunięty.